امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکی از برنامه‌های شرکت در خصوص ارتقای بهره‌برداری از دستگاه‌ها و سخت‌افزارهای ارائه شده تحت عنوان آدورا و یا سیستم‌های مدیریت ناوگان ارائه شده به سازمان‌ها ، بروزرسانی و ارتقاء نرم‌افزاری پلتفرم‌ها می‌باشد.